Ομάδα ΔΚΘ

Αργυρώ Μπεζάτη
Γιάννης Νομικός
Αναστάσης Παπαδόπουλος
Παύλος Σούλης
Γιάννης Φουτρής

Τρεις Θεματοφύλακες


Ιντεφίξ, ο πλακατζής
Μεθέπων, ο μπουρμπουλιάρης
Φίντο Κάλο, ο σερμπαντινοφόρος

Σχεδιασμός/υποστήριξη ιστοσελίδας

Αναστάσης Παπαδόπουλος

Γραφιστική υλοποίηση

Αργυρώ Μπεζάτη

Γραφιστική επίβλεψη

Παύλος Σούλης