Ομάδα ΔΚΘ

Ντούλη Δημητροπούλου
Ελένη Λαμπροπούλου
Αργυρώ Μπεζάτη
Γιάννης Νομικός
Αναστάσης Παπαδόπουλος
Παύλος Σούλης (συντονιστής)
Γιάννης Φουτρής

Τιμής ένεκεν συμμετοχή: Ηλίας Ηλιόπουλος

Θεματοφύλακες

Ντούλη Δημητροπούλου
Ελένη Λαμπροπούλου
Γιάννης Νομικός
Παύλος Σούλης
Γιάννης Φουτρής

Υλοποίηση/ σχεδιασμός σελίδας

Αναστάσης Παπαδόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας

Αργυρώ Μπεζάτη

FOLLOW US