Ορολογία

Κυνηγός: ο παίκτης.
ΔΚΘ: διαδικτυακός κρυμμένος θησαυρός.
Θεματοφύλακας: ένας εκ των πέντε που θέτει γρίφους.
Φάση: ο ΔΚΘ αποτελείται από τρεις φάσεις και ένα τελικό κυνήγι.
Δοκιμασία: κάθε φάση αποτελείται από τρεις δοκιμασίες: τις ερωτήσεις, το παιχνίδι δεξιοτήτων/τύχης και το Φέρτε.
Φέρτε: μια διαδραστική διαδικασία που κάνετε upload αντικείμενα που σας ζητούνται.
Εύρεση θησαυρού: είναι η τελευταία διαδικασία του ΔΚΘ μετά το πέρας των πέντε φάσεων.
Ανατροπή: το βασικό στοιχείο του πατρινού καρναβαλιού!

Σκοπός του παιχνιδιού

Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο κυνηγός να ακολουθήσει τις τρεις φάσεις του, προσπαθώντας να τις ολοκληρώσει επιτυχώς. Με το τρόπο αυτό μυείται στην λεγόμενη καρναβαλική σκέψη. Οι φάσεις θα τον οδηγήσουν στην εύρεση του Κρυμμένου Θησαυρού.

Δομή

Το παιχνίδι αποτελείται από τρεις (3)φάσεις και κάθε φάση από τρεις (3) δοκιμασίες. Σκοπός του κάθε κυνηγού είναι η συλλογή βαθμών που προκύπτουν από όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Ανάλογα με το σύνολο των βαθμών προκύπτει η νικήτρια δεκάδα. Στους νικητές στους παιχνιδιού περιλαμβάνεται και αυτός που θα βρει τον θησαυρό που ονομάζεται θησαυροφύλακας για το 2018.

Διάρκεια

Το παιχνίδι έχει διάρκεια από τις 20/01/2017 και ώρα 23:59:59 (τοπική ώρα Ελλάδος) μέχρι 16/2/2017 και ώρα 16:01:00. Κατά την έναρξη του παιχνιδιού ενεργοποιείται ένας εισαγωγικός γρίφος. Για τη συνέχιση σας, απαιτείται η επιτυχής λύση του αρχικού γρίφου. Αμέσως μετά ενεργοποιείται η πρώτη φάση του παιχνιδιού. Μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ημερών που θα είναι αναγεγραμμένο στο ημερολόγιο του παιχνιδιού θα ενεργοποιείται η δεύτερη φάση. Η λογική αυτή ακολουθείται μέχρι και την τελευταία φάση. Καθ΄όλη τη διάρκεια μιας ενεργούς φάσης συνεχίζουν να είναι ενεργοποιημένες όλες οι προηγούμενες.

Φάσεις

Το παιχνίδι αποτελείται από τρεις διαφορετικές φάσεις όπου κάθε μία επιμελείται και επιβλέπει μέλος της ομάδας των θεματοφυλάκων του παιχνιδιού. Κάθε φάση αποτελείται από τρεις δοκιμασίες: τις ερωτήσεις, το παιχνίδι δεξιοτήτων ή τύχης και το Φέρτε.

-Η δοκιμασία των ερωτήσεων
Οι ερωτήσεις σε κάθε φάση είναι δέκα, πολλαπλής επιλογής και οι περισσότερες από αυτές έχουν τη μορφή γρίφων. Θα πρέπει πρώτα να αποκωδικοποιήσετε τον γρίφο και στη συνέχεια να βρείτε τη σωστή απάντηση. Οι ερωτήσεις απαιτούν γνώσεις και κυρίως φαντασία.
Σε κάθε φάση εμφανίζονται όλες οι πιθανές απαντήσεις των ερωτήσεων της φάσης, σύνολο 10 x 4= 40 πιθανές απαντήσεις. Σε κάθε ερώτηση μπορείτε να αποθηκεύετε την απάντησή σας ενώ έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε την απάντηση μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν εμφανίζονται σε σας οι βαθμοί που κερδίσατε διότι οι σωστές απαντήσεις των ερωτήσεων δεν έχουν περαστεί για λόγους ασφαλείας (βλ. Παρατηρήσεις). Οι λύσεις των γρίφων βρίσκομαι αποκλειστικά στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησεις, διαδικτυακές εφαρμογές και ιστοσελίδες.

-Η δοκιμασία του παιχνιδιού δεξιοτήτων ή τύχης
Το παιχνίδι αυτό έχει σκοπό να συμπεριλάβει τον παράγοντα τύχη ή/ και δεξιοτήτων. Το κάθε παιχνίδι θα έχει συγκεκριμένες οδηγίες πριν την έναρξή του και παίζεται πολλές φορές, υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα βελτίωσης σκορ.

- Η δοκιμασία του Φέρτε
Το Φέρτε είναι η μεταφορά του αντίστοιχου παιχνιδιού του κλασικού κρυμμένου θησαυρού όπου σας ζητείται να βρείτε ή να κατασκευάσετε και να “ανεβάσετε” συγκεκριμένα αντικείμενα. Έχετε δικαίωμα να αλλάξετε όσες φορές θέλετε τα Φέρτε σας μέχρι τη στιγμή που θα κλείσει το παιχνίδι. Σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις μας στο παιχνίδι ή από τη σελίδα μας στο Fb

Βαθμολογία


Κάθε σωστή απάντηση ερώτησης έχει 50 βαθμούς. Συνεπώς ο μέγιστος αριθμός βαθμών από τις ερωτήσεις είναι 30 x 50=1500.
Κάθε παιχνίδι δεξιοτήτων ή τύχης μπορεί να σας δώσει από 0-50 βαθμούς. Συνεπώς Συνεπώς ο μέγιστος αριθμός βαθμών από τα παιχνίδια δεξιοτήτων ή τύχης είναι 3x50=150.
Κάθε παιχνίδι Φέρτε μπορεί να σας δώσει 50 βαθμούς. Συνεπώς ο μέγιστος αριθμός βαθμών από το παιχνίδι Φέρτε είναι 3 x 50=150.
Ο θησαυροφύλακας κερδίζει επιπλέον 51 βαθμούς.
Το μέγιστο τελικό άθροισμα όλου του παιχνιδιού είναι 1851 βαθμοί.

Παρατηρήσεις


-Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις στη σελίδα του παιχνιδιού καθώς και στην σελίδα του παιχνιδιού στο Facebook.
-Η απάντηση που θα δώσετε σε κάθε ερώτηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στη λίστα των πιθανών απαντήσεων και θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη από τουλάχιστον δύο αξιόπιστα portals του διαδικτύου. Στα αξιόπιστα portals δεν περιλαμβάνονται προσωπικά blogs.
-Για την διεξαγωγή του 11ου διαδικτυακού κρυμμένου θησαυρού υπεύθυνοι για την υλοποίηση, διοργάνωση και υποστήριξη είναι η ομάδα του παιχνιδιού. Από την ομάδα καθορίζονται οι τρεις θεματοφύλακες που αποτελούν αυτούς που αποφασίζουν για την επίλυση πιθανών προβλημάτων, ποινών και επαίνων των κυνηγών. Το παιχνίδι του 11ου ΔΚΘ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων και εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 όπως ο κλασικός κρυμμένος θησαυρός.
-Για την ακεραιότητα του παιχνιδιού οι θεματοφύλακες ακολουθούν το παρακάτω πρωτόκολλο. Ο καθένας από τους θεματοφύλακες παραδίδει στον σχεδιαστή του παιχνιδιού τις ερωτήσεις του μαζί με τη λίστα όλων των πιθανών απαντήσεων (10 ερωτήσεις και 10x4=40 πιθανές απαντήσεις) και στη συνέχεια παραδίδει σε κλειστό φάκελο τις ερωτήσεις μαζί με τις σωστές απαντήσεις στο πρόεδρο της Κοιν. Επιχ. Πατρινό Καρναβάλι. Με το πέρας του παιχνιδιού ο σχεδιαστής παραλαμβάνει τους πέντε φακέλους από το πρόεδρο του οργανισμού παρουσία όλων των θεματοφυλάκων. Στη συνέχεια ο σχεδιαστής αντιστοιχίζει τις σωστές απαντήσεις οπότε προκύπτει η βαθμολογία.
-Για λόγους ασφαλείας και για την προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι μόνο η ομάδα του ΔΚΘ θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και καμία χρήση δεν θα γίνει για διαφημιστικούς ή εμπορικούς λόγους. Το ίδιο ισχύει και για τα ΦΕΡΤΕ. Μόνο η ομάδα θα έχει πρόσβαση και μόνον με την συγκατάθεση του κυνηγού θα γίνεται ανάρτηση στην σελίδα του παιχνιδιού ή στην επίσημη σελίδα στο facebook.
-Στην σελίδα του παιχνιδιού υπάρχει σχετικό εικονίδιο που σας οδηγεί στην επίσημη σελίδα του ΔΚΘ στο facebook. Εκεί θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους του παιχνιδιού για οποιαδήποτε απορία σας καθώς και με τους υπόλοιπους κυνηγούς.

Καλό κυνήγι!

Μπούσουλας